POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ I RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Denominació comercial: SENDERISME ALS PORTS
Titular / Responsable: ISMAEL MONSONIS MARTINEZ
Direcció: carrer Lluís Companys, 65 d’ARNES (TARRAGONA)
Adreça de correu electrònic: ismael@senderismealsports.com
Telèfon d’atenció al client: +34 689.980.280
NIF nº 38491425M

Llegiu la nostra política de privacitat detingudament per comprendre la nostra política i pràctiques pel que fa al tractament de dades personals. La nostra política de privacitat està composta per:
Dades d’identificació i responsable del tractament de ISMAEL MONSONIS MARTINEZ

 • Informació i consentiment.
 • Finalitat de tractament de les dades i categoria de les dades.
 • Fonts de dades personals.
 • Legitimació per tractar les seves dades personals.
 • Els seus drets i accés a les seves dades i mesures de seguretat.
 • Política de cookies

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web puguin ser tractats.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTATS

ISMAEL MONSONIS MARTINEZ garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients / usuaris / interessats, i es tractaran les dades de casa usuari de manera manual o automatitzada per a les finalitats que es detallen a continuació:
Les dades dels usuaris registrats són recaptats amb la finalitat de prestació dels serveis que es recullen al web.

Atenent les finalitats, les categories de dades que tractem són les següents:

 • Informació de contacte personal (nom, cognoms, domicili, email, telèfon, data naixement)
 • Dades bancàries en cas de ser necessaris per emetre factura.

4. TEMPS DE CONSERVACIÓ, MESURES DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES.
Les dades personals es conservaran mentre romangui vinculat al responsable i seran tractades exclusivament per a les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui el seu consentiment, en els casos que sigui procedent. Un cop desvinculat del responsable, en cas de ser necessari, es conservaran bloquejats les seves dades personals durant els terminis previstos legalment.

ISMAEL MONSONIS MARTINEZ garanteix la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament, havent adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat.

Per a la prestació dels seus serveis, gestió dels mateixos i compliment de la normativa aplicable, ISMAEL MONSONIS MARTINEZ podrà comunicar les dades personals a: (1) Administracions Públiques i asseguradores competents en el sector d’activitat del responsable, (2) Bancs i entitats financeres per necessitats del servei, en els casos legalment previstos a (3) Forces o Cossos de Seguretat i (4) als encarregats de tractament, quan això és necessari per a la prestació del servei.

5. LEGITIMACION PER TRACTAR LES SEVES DADES.
La legitimació perquè ISMAEL MONSONIS MARTINEZ tracti les seves dades és el consentiment de la persona interessada a accedir a algun dels nostres serveis, o dels seus representants legals, així com en altres casos les resolucions judicials, o protegir interessos vitals de l’interessat.

6. ELS SEUS DRETS I ACCÉS A LES SEVES DADES.

L’usuari / client podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, portabilitat comunicant-ho per escrit a ISMAEL MONSONIS MARTINEZ al domicili situat al carrer Lluís Companys, 65 d’ARNES (TARRAGONA) o mitjançant correu electrònic a l’adreça de email ismael@senderismealsports.com. Haurà d’adjuntar la còpia del seu document d’identitat, sent aquests drets personalíssims.

Les seves dades personals, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de ISMAEL MONSONIS MARTINEZ per tal de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats. En aquest sentit, l’usuari consenteix de forma expressa, el tractament de les seves dades personals remesos a ISMAEL MONSONIS MARTINEZ, per a les finalitats indicades en aquest document. Vostè pot de forma gratuïta en tot moment els següents drets:

 • Dret d’Accés
 • Dret de Rectificació
 • Dret de Cancel·lació.
 • Dret d’Oposició
 • Dret de supressió (Dret a l’oblit)
 • Dret a la limitació del tractament
 • Dret a la portabilitat de les dades
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades


Vostè tindrà dret d’accés a conèixer les dades personals relatives a l’interessat hi ha als fitxers dels quals l’empresa és responsable, el tractament i el seu origen, de rectificar les dades incorrectes, o bé completar la informació que sigui incompleta, dret a la portabilitat de les dades, sempre que els usuaris així ho consenten i sempre que es tracti d’un tractament automatitzat …
Per exercir els seus drets vostè ha de remetre una sol·licitud per escrit en què consti la següent informació:

 • Nom i cognoms de l’interessat
 • Fotocòpia del DNI de l’interessat
 • Petició en què es concreta la sol·licitud
 • Domicili a efectes de notificacions
 • Data i signatura del sol·licitant
 • Documents acreditatius de la sol·licitud


Al seu torn l’informem que ISMAEL MONSONIS MARTINEZ adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, en cap cas portarem a terme qualsevol de les següents accions en relació amb les dades personals que ens siguin facilitades pels usuaris del lloc web:

 • Cedir-los a altres persones o entitats, sense el vostre consentiment previ.
 • Transferir-los a altres estats, sense el vostre consentiment previ.

7. POLÍTICA DE COOKIES
Les galetes es regulen en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI). Text consolidat a data 10 de maig de al 2014.

Queden exceptuades a l’abast d’aquesta normativa les galetes necessàries per permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, i les estrictament necessàries per prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari.

La galetes són una petita informació enviada per un lloc web que és emmagatzemat en el navegador de l’usuari, i el lloc web consultar l’activitat prèvia de l’usuari. És un arxiu que es descarrega a l’equip de l’usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades i que permeten al propietari del web conèixer els hàbits de l’usuari, i oferir-los productes en funció de les seves preferències. Les galetes s’utilitzen també per realitzar seguiments d’usuaris al llarg d’un lloc web, per crear perfils, mantenir estadístiques d’ús.

A la web www.senderismealsports.com NOMÉS utilitzem cookies tècniques. No obstant això, per a major transparència l’informem sobre les cookies tècniques que utilitzem.
Galetes de sessió de reproductor multimèdia.
Galetes d’entrada de l’usuari
Galetes de seguretat de l’usuari.
Galetes de personalització de la interfície de l’usuari.

Per utilitzar aquest Lloc Web no resulta necessària la instal·lació de cookies. L’usuari pot no acceptar-les o configurar el seu navegador per bloquejar-i, si escau, eliminar-les

Pot l’usuari permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador, administrant els seus galetes des de Firefox, Chrome, Opera i Safari.

Si vol fer alguna consulta sobre les galetes (tècniques) que s’instal·len a través d’aquest lloc web, contacteu amb nosaltres a través del següent correu electrònic ismael@senderismealsports.com