CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

L’accés, navegació i utilització del lloc web www.senderismealsports.com (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes estipulats en les presents Condicions d’Ús.

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ

Direcció: Lluís Companys, 65 d’ARNES (TARRAGONA)
Adreça de correu electrònic: ismael@senderismealsports.com
Telèfon d’atenció al client: +34 689.980.280
NIF: 38491425M
Inscrit en el ROPE (Registre Oficial d’Professionals de l’Esport) de la Generalitat núm 14651

2. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI I OBJECTE

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.senderismealsports.com (en endavant la “Web”). S’entén que tenen la consideració d’usuari totes les persones que accedeixin, naveguin, utilitzin els serveis i activitats de la web.
L’accés i navegació d’un usuari per la web implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús. Si no està d’acord, abandoni el lloc web.
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre usuari i

ISMAEL MONSONIS MARTINEZ

3. UTILITZACIÓ DEL WEB
L’usuari es compromet a utilitzar el web i tots els continguts que a la web s’allotgen de conformitat amb la Llei, moral, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.
L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar, a no produir danys, interrupcions, ineficiències dels documents electrònics es trobin a la web.
L’usuari es compromet a no introduir programes informàtics, com ara virus, macros, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració o dany en els sistemes informàtics de ISMAEL MONSONIS MARTINEZ o de tercers.
L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, fotografies (…) i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que s’ofereixen mitjançant aquesta.
S’entén que l’accés o utilització del web per part de l’usuari implica l’acceptació de l’usuari de les condicions d’ús que ISMAEL MONSONIS MARTINEZ tingui publicat al moment de l’accés.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ISMAEL MONSONIS MARTINEZ ofereix a la seva seu web ia no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe, moral o la Llei. L’usuari que faci servir la pàgina web de ISMAEL MONSONIS MARTINEZ es compromet a no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o contrari als drets humans.
ISMAEL MONSONIS MARTINEZ informa que en cas de incomplint d’algunes de les obligacions exposades anteriorment, ha d’adoptar totes les mesures oportunes emparades en Dret en l’exercici dels seus drets i de les seves obligacions.

4. ACCÉS A LA WEB I CONTRASENYES
L’accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.
Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’usuari es compromet a facilitar informació veraç. Si com a conseqüència del registre, es dotarà a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades per ISMAEL MONSONIS MARTINEZ i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.
L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a ISMAEL MONSONIS MARTINEZ qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, ISMAEL MONSONIS MARTINEZ quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
ISMAEL MONSONIS MARTINEZ es reserva expressament el dret a modificar les presents condicions d’ús. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la web i el present Avís Legal. Li instem a què consulti aquesta política amb assiduïtat per si existís algun canvi o modificació.

6. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
ISMAEL MONSONIS MARTINEZ es compromet a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas, ISMAEL MONSONIS MARTINEZ estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no li siguin imputables.
ISMAEL MONSONIS MARTINEZ no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a ISMAEL MONSONIS MARTINEZ, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, i també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de ISMAEL MONSONIS MARTINEZ
ISMAEL MONSONIS MARTINEZ informa els usuaris d’aquest lloc web que les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals ISMAEL MONSONIS MARTINEZ és titular, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos comercials establerts entre ambdues parts.

7. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
ISMAEL MONSONIS MARTINEZ és titular i disposa de les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent-hi els textos, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través del mateix.
Per tant, en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació en aquest lloc web per part de l’usuari impliquen una renúncia, transmissió, llicència o cessió ja sigui total o parcial d’aquests drets per part de ISMAEL MONSONIS MARTINEZ. L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts d’aquest lloc web únicament amb la finalitat d’utilitzar el present lloc web.
Es troben estrictament reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del lloc web quedant prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament o distribuir, per qualsevol mitjà la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web ..
Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, haurà de notificar immediatament a ISMAEL MONSONIS MARTINEZ a través de l’adreça de correu electrònic perquè ISMAEL MONSONIS MARTINEZ pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

8. SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB
ISMAEL MONSONIS MARTINEZ es reserva el dret a suspendre, modificar o interrompre, sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega del contingut i / o ús de serveis del lloc web, sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

9. ENLLAÇOS
El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs. ISMAEL MONSONIS MARTINEZ en cap cas es fa responsable pel contingut i el funcionament d’aquests llocs que vostè pot accedir a través del lloc web. ISMAEL MONSONIS MARTINEZ no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines que continguin materials, continguts il·lícits, il·legals i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetem als Jutjats i Tribunals de TORTOSA.